ABDI Интернет-магазин

Уважаемые держатели облигаций!

Уведомляем Вас о проведении 17 августа 2018 года в 11 часов 00 минут внеочередного собрания держателей облигаций (НИН KZ2C0Y19C805) по адресу: город Алматы, пр.Сейфуллина, 465/191, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1.      Реструктуризация облигационного займа Общества - внесение изменений в график погашения основного долга;

2.      Внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества;

Дата и время публикации: 30 июля  2018 г., 14:20.

     

Құрметті облигация ұстаушылар!

Сіздерге 2018 жылдың 17 тамыз 11сағат 00 минутта облигацияларды ұстаушылардың кезектен тыс жиналысының (НИН KZ2C0Y19C805) мына мекенжай бойынша өтетінін хабарлаймыз: Алматы қаласы,  Сейфуллин көшесі, 465/191, конференц-зал, күн тәртібінде келесі мәселелер:

1.      Қоғамның облигациялық қарыз құрылымын өзгерту -негізгі қарызды өтеу кестесіне өзгерістер енгізу.

2.      Қоғам облигациясын шығару Нобайына өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

Жарияланған күні мен уақыты: 30 шілде 2018 ж., 14:20.  


Уважаемые держатели облигаций!

Уведомляем Вас о проведении 18 мая  2018 года в 11 часов 00 минут очередного собрания держателей облигаций НИН KZ2C0Y19C805, по адресу: город Алматы, пр. Сейфуллина, 465/191, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1.      Реструктуризация облигационного займа Общества - внесение изменений в график погашения основного долга;

2.      Внесение изменений и дополнений  в Проспект выпуска облигаций Общества.

В случае невозможности проведения  ОСДО в указанную дату, следующее заседание состоится 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут, по тому же адресу.

Дата и время публикации: 24 апреля 2018 г., 14:25.

Құрметті облигация ұстаушылары!


       Сіздерге 2018 жылдың 18 мамырында облигация ұстаушыларының кезектен тыс жиналысының (НИН KZ2C0Y19C805)  мына мекенжай бойынша өтетінін хабарлаймыз: Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 465/191, конференц-зал, күн тәртібінде келесі мәселелер:

1.      Қоғамның облигациялық қарызын қайта құрылымдау - негізгі қарызды өтеу кестесіне түзетулер енгізу.

2.      Қоғам облигацияларын шығару Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

       ОҰЖЖ-ны белгіленген күні өткізу мүмкін болмаған жағдайда, келесі отырыс 2018 жылдың 25 мамырында 11 сағат 00 минутта, көрсетілген мекенжай бойынша өтеді.

Жарияланымның күні мен уақыты: 2018 жылдың 20 сәуір айы, 14:25.

Уважаемые держатели облигаций!

Уведомляем Вас о переносе Общего Собрания держателей облигаций (ОСДО), назначенного на 16 марта 2018 года со следующей повесткой дня:
I.  Выбор и утверждение модели выхода из финансовой несостоятельности Общества.

О дате очередного ОСДО, будет сообщено дополнительно.

Дата и время публикации: 20 марта 2018 г., 15:55.

Құрметті облигация ұстаушылары!

Сізге 2018 жылдың 16-шы наурызына қойылған  Облигация ұстаушыларының Жалпы Жиналысының (ОҰЖЖ) келесі күн тәртібі бойынша ауыстырылғаны туралы хабарлаймыз: 
І. Қоғамның қаржылық дәрменсіздігінен шығу үлгілерін таңдау және бекіту. 

Кезекті ОҰЖЖ өткізілу күні туралы қосымша хабарланады. 

Жарияланымның күні мен уақыты: 2018 жылдың 20 наурыз айы, 15:55.Уважаемые держатели облигаций!

Уведомляем Вас о проведении 16 марта 2018 года в 11 часов 00 минут собрания держателей облигаций (НИН KZ2C0Y19C805) по адресу: город Алматы, пр.Сейфуллина, 465/191, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1.      Выбор и утверждение модели выхода из финансовой несостоятельности Общества

Дата и время публикации: 20 февраля 2018 г., 14:10.

Құрметті облигация иелері!

Сіздерге 2018 жылдың 16 наурыз күні сағат 11 00-де мына мекенжай бойынша облигация иелерінің жиналысы өткізілетіні туралы хабарлаймыз: Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 465/191, конференц-зал, күн тәртібінде:

1.      Қоғамның қаржылық қауқарсыздығынан шығудың үлгісін таңдау және бекіту.

Жарияланымның күні мен уақыты: 2018 жылдың 20 ақпан айы, 14:10.


Настоящим, АО «АБДИ Компани»(Общество), уведомляет Вас о проведенном 16 февраля 2018 года Общем Собрании держателей облигаций (ОСДО), со следующей повесткой дня:

▪ реструктуризация облигационного займа Общества- внесение изменений в график погашения основного долга;

▪ внесение изменений и дополнений  в Проспект выпуска облигаций Общества;

▪ выкуп облигаций у держателей облигаций Общества- физических лиц.

По результатам голосования, решение по первым двум вопросам перенесено на очередное ОСДО, которое состоится 16 марта 2018 года.

По третьему вопросу решение принято отрицательное.

Дата и время публикации: 21 февраля 2018 г., 14:15.


«АБДИ Компани» АҚ (Қоғам) Сізді 2018 жылдың 16 ақпанында өткізілген облигация ұстаушыларының жалпы жиналысы (ОҰЖЖ) келесі күн тәртібімен өткенін хабарлайды:

▪ Қоғамның облигациялық қарызын қайта құрылымдау - негізгі өтеу кестесіне түзетулер енгізу;

▪ Қоғам облигацияларын шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

▪ Қоғамның облигацияларын ұстаушы-жеке тұлғалардың облигацияларын сатып алу.

       Дауыс беру нәтижелеріне сәйкес алғашқы екі мәселе бойынша шешім 2018 жылдың 16 наурызында өтетін келесі ОҰЖЖ-ға ауыстырылды.

      Үшінші мәселе бойынша теріс шешім қабылданды.

Жарияланған күні мен уақыты: 2018 жылдың 21 ақпан айы, 14:15. Уважаемые держатели облигаций!

Уведомляем Вас о проведении 16 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут внеочередного собрания держателей облигаций (НИН KZ2C0Y19C805) по адресу: город Алматы, пр.Сейфуллина, 465/191, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1.      Реструктуризация облигационного займа Общества - внесение изменений в график погашения основного долга;

2.      Внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества;

3.      Выкуп облигаций у держателей облигаций Общества - физических лиц (номинал на 07.01.2018 г. - 31 464 тыс. тенге).

Дата и время публикации: 26 января 2018 г., 14:20.

     

Құрметті облигация ұстаушылар!

Сіздерге 2018 жылдың 16 ақпанында 11сағат 00 минутта облигацияларды ұстаушылардың кезектен тыс жиналысының (НИН KZ2C0Y19C805) мына мекенжай бойынша өтетінін хабарлаймыз: Алматы қаласы,  Сейфуллин көшесі, 465/191, конференц-зал, күн тәртібінде келесі мәселелер:

1.      Қоғамның облигациялық қарыз құрылымын өзгерту -негізгі қарызды өтеу кестесіне өзгерістер енгізу.

2.      Қоғам облигациясын шығару Нобайына өзгертулер мен толықтырулар енгізу.

3.      Қоғамның облигация ұстаушыларынан облигацияларды сатып алу -жеке тұлғалардан (номинал 07.01.2018 ж. - 31 464 мың теңге).

Жарияланған күні мен уақыты: 26 қаңтар 2018 ж., 14:20. 

Скрыть Читать далее

О КОМПАНИИ

 • АО "АБДИ Компани" было создано в сентябре 1994 года в г. Алматы. Это был небольшой магазин площадью всего 30 кв. м. недалеко от вокзала Алматы-2, в котором работало 6 человек.

  В результате хорошей работы, предложения качественного товара по приемлемой цене и широкого ассортимента в торговых точках "ABDI" образовывались длинные очереди, и расширение сети стало острой необходимостью.

  За 25 лет своей  деятельности компания "ABDI" достигла отличных результатов, став крупнейшим поставщиком канцелярской продукции. Мы - крупнейшая республиканская торгово-образовательная сеть, представленная 35 фирменными магазинами в 18 городах Казахстана. Штат сотрудников в Компании составляет более 1 200 человек. Общая торговая площадь превышает 25 тысяч кв.метров, складские площади – более 18 тысяч кв.метров.

  Для всех регионов Казахстана определены единый ассортимент товаров, единая ценовая политика, единая политика продаж, единый сервис и система самообслуживания.


 • Самой большой гордостью компании "ABDI" является то, что возрастной диапазон наших потребителей колеблется от одного года, когда ребенок уже может держать карандаш в руках, и до почтенного возраста, потому, что желание учиться и развиваться – основная черта людей любого возраста. 

  Многоканальная система продаж АО "АБДИ Компани" охватывает:

  • Розничные и оптовые продажи через фирменные магазины "ABDI", представленные в 18 городах Казахстана.
  • Корпоративный сектор. Для обслуживания корпоративных клиентов было создано отдельное подразделение.
  • Интернет-торговлю. Для удобства совершения покупок компанией было принято решение запустить новый интернет-магазин, соответствующий всем современным требованиям.
  • Продажа учебного оборудования осуществляется специализированным подразделением компании, которое предлагает широкий ассортимент учебного оборудования.
  • Также компания "ABDI" принимает активное участие во многих тендерах.
 • На сегодняшний день Компания в своем ассортименте насчитывает более 60 000 наименований канцелярских товаров, включающие в себя следующие подгруппы:

  1. Товары для образования

  2. Товары для офиса

  3. Сувенирная и VIP продукция

  4. Художественные товары 

  5. Товары для хобби

  6. Товары для детского творчества и развития

  7. Учебное оборудование


 • В АО "АБДИ Компани" сформирован собственный издательский отдел, который на протяжении многих лет работает в сфере сбора, изучения и популяризации научных достижений по истории, археологии и этнографии казахского народа.

  В 2008 году успешно был презентован наш первый проект «Большой атлас истории и культуры Казахстана». Это фундаментальное научное издание получило положительные отклики научной и широкой общественности страны. 

  В 2014 году была издана книга «Казахи. История и культура». В данной книге, выпущенной на казахском, русском и английском языках, говорится об истории и культуре казахского традиционного общества XV–XIX вв.

  В вышеуказанных и многих других проектах были задействованы казахстанские и российские архивные, музейные и библиотечные учреждения.

  Издания от "ABDI" готовятся при участии казахстанских и зарубежных ученых. Сейчас ведется подготовительная работа над новыми изданиями историко-культурного направления.


 • АО "АБДИ Компани" принадлежат такие крупные бренды, как "ABDI", "АЙГОЛЕК" и "АЙСА", под которыми на производствах мировых компаний изготавливаются для Казахстана школьные и офисные канцелярские товары, такие как: альбомы, тетради, офисная бумага, папки, регистраторы, и многое другое.

  Компания проводит маркетинговые исследования рынка канцтоваров и, основываясь на них, размещает заказы на школьные и офисные канцелярские товары под своими торговыми марками, с учетом всех требований рынка Казахстана.

  С 2005 года Компания начала выпуск учебно-методических материалов для школ по следующим предметам: "История Казахстана", "Географии Казахстана", "Казахский язык", "Литература", а также пособий для начальных классов на казахском и русском языках.

  Компания ежегодно вносит изменения в свою продукцию, улучшает её потребительские свойства, совершенствует дизайн товаров, учитывая влияния моды, времени и национального колорита.


 • Ассортиментный портфель АО "АБДИ Компани" представлен продукцией более 200 фабрик-производителей из 19 стран мира.

  «ABDI» сотрудничает с признанными производителями США, Германии, Франции, Италии, Англии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польши, России, Украины, Японии, Кореи, Тайваня, Малайзии, ОАЭ и других стран. При этом, при выборе поставщика компания "ABDI" учитывает требования и предпочтения как казахстанских потребителей, так и мирового рынка в целом.

  В результате многолетнего стабильного сотрудничества Компания "ABDI" стала эксклюзивным поставщиком большинства мировых торговых марок в Казахстан и сформировала свой топ-лист поставщиков, которые являются лидерами в своих сегментах производства.


 • Мы ответственно подходим к вопросу социальной ответственности перед казахстанским обществом и стараемся внести свой вклад в воспитание будущего поколения Казахстана.

  Так, на протяжении многих лет, периодически, совместно с поставщиками канцелярских товаров для школы и творчества, на территории магазинов "ABDI" проводятся творческие мастер-классы для учащихся начальных классов школ всего Казахстана, направленные на подрастающее молодое поколение, развитие в детях творческого потенциала.

  Все уроки творчества построены таким образом, чтобы дети были полностью вовлечены в творческий процесс. Для каждой возрастной категории подобраны индивидуальные темы и направления.

  Из целого ряда социальных проектов Компании следует отметить учреждение и оказание спонсорской помощи в издании детского иллюстрированного ежемесячного журнала "АЙГОЛЕК". Данный журнал рекомендован Министерством Образования Республики Казахстан для детских дошкольных и учебных заведений.

 • Сервис

  Логистические центры, экспортные поставки любых объемов товаров, оперативная доставка заказов,  современные магазины, индивидуальный подход  менеджеров к каждому клиенту

 • Цена

  Конкурентные цены,  единая ценовая политика и условия продаж на весь ассортимент  во всех розничных магазинах "ABDI" по Казахстану

 • Качество

  Высокие стандарты качества канцелярских товаров  от крупнейших  мировых производителей: надежность,  эргономичность, экологичность, безопасность

 • Ассортимент

  Уникальный ассортимент  представлен более 60  000  канцелярских товаров для школы и офиса, детского творчества и развития, профессиональных художников и хобби

 • Представленность

  Крупнейшая торговая розничная сеть  канцелярских магазинов "ABDI" насчитывает 35 торговых точек
  в 18 городах Казахстана

Алматы

пр. Сейфуллина, 465/191

пр. Сейфуллина, 465/191, уг. пр. Райымбека

+7 (727) 233 33 63, 299 87 99

Пн-Пт9:00 - 20:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Сатпаева, 11а

ул. Сатпаева, 11а, уг. ул. Масанчи

+7 (727) 292 03 76, 292 65 04

Пн-Пт9:00 - 18:00

Сб10:00 - 16:00

ВсВыходной

Актау

мкр 27, возле д. 27/2

микрорайон 27, д. 27/2

+7 (7292) 400 955, 400 858

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 18:00

Актобе

ул. Жургенова, 182

ул. Жургенова, 182

+7 (7132) 402 215, 402 218, 402 216

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 18:00

ул. Шернияза, 62

ул. Шернияза, 62

+7 (7132) 210 578, 219 633

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 18:00

Атырау

ул. Сатпаева, 33

ул. Сатпаева, 33

+7 (7122) 262 017, 262 018, 262 019

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Баймуханова, 45а

ул. Баймуханова, 45а

+7 (7122) 362 996, 362 832, 362 981

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Караганда

Торгово-фермерский центр «Алтын Арба», ул. Зональная, стр.10

улица Зональная 10

+7 (7212) 99 65 45

Пн-Пт10:00 - 20:00

Сб-Вс10:00 - 20:00

17 января10:00 - 18:00

пр-т. Нурсултана Назарбаева, 21

пр-т. Нурсултана Назарбаева, 21

+7 (7212) 561 108, 564 019

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

17 января9:00 - 18:00

Кокшетау

ул. Абая, 122у

ул. Абая, 122у

+7 (7162) 254 965, 322 206

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Костанай

ул. Чехова, 125

ул. Чехова, 125

+7 (7142) 547 779, 567 749

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Кызылорда

пр. Абая, 28

пр. Абая, 28

+7 (7242) 234 276

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Нур-Султан

пр. Республики, 28

пр. Республики, 28

+7 (7172) 216 850, 218 300, 218 333

Пн-Пт9:00 - 20:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

17 января9:00 - 19:00

ул. Сарайшык, 9

ул. Сарайшык, 9

+7 (7172) 602 424, 602 559

Пн-Пт9:00 - 20:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

17 января9:00 - 19:00

Павлодар

ул. Ак. Сатпаева, 40

ул. Ак. Сатпаева, 40

+7 (7182) 534 294, 530 611

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Естая, 83/1

ул. Естая, 83/1

+7 (7182) 689 897, 689 895

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Петропавловск

ул. Жумабаева, 98

ул. Жумабаева, 98

+7 (7152) 462 586, 366 591

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб10:00 - 17:00

ВсВыходной

Семей

ул. Панфилова, 84

ул. Панфилова, 84

+7 (7222) 566 207

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Иртышская, 11

ул. Иртышская, 11

8 701 220 6851

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Талдыкорган

ул. Жансугурова, 116

ул. Жансугурова, 116

+7 (7282) 244 209, 244 989, 241 873

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб10:00 - 17:00

ВсВыходной

Тараз

ул. Койгельды, 192

ул. Койгельды, 192

+7 (7262) 450 150, 454 041

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Туркестан

пр.Тауке-хана, 303а

пр.Тауке-хана, 303а

+7 701 084 1092, +7 707 032 2923, 8 (72533) 4 31 25

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Уральск

пр. Абулхаир хана, 91/1

пр. Абулхаир хана, 91/1

+7 (7112) 215 179, 215 021

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Ескалиева, 146

ул. Ескалиева, 146

+7 (7112) 513 846

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Усть-Каменогорск

ул. Набережная им. Славского, 3

ул. Набережная им. Славского, 3

+7 (7232) 252 926, 257 332

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

Шымкент

ул. Джангельдина, 1

ул. Джангельдина, 1

+7 (7252) 310 687, 408 366

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ул. Гани Иляева, 11

ул. Гани Иляева, 11

+7 (7252) 301 094, 212 357

Пн-Пт9:00 - 19:00

Сб-Вс10:00 - 17:00

ДЕПАРТАМЕНТЫ

Все ДЕПАРТАМЕНТЫ
 • Департамент Учебного Оборудования
 • Издательский отдел
 • Департамент Развития Персонала
 • Департамент Маркетинга
 • Департамент Корпоративных Продаж
 • Департамент Импорта и Внешней Экономической Деятельности
 • Департамент Бухгалтерского Учета

Наши партнеры

 • Erich Krause
 • Centropen
 • Maped
 • НЕВСКАЯ ПАЛИТРА
 • Herlitz
 • Silwerhof
 • Parker
 • Гамма
 • KOH-I-NOOR
 • Tiger
 • Eagle
 • Leitz
 • Луч
 • Staedtler
 • AMOS

Новости

вверх